🤖 Elektronik och mikrodatorteknik

Tidsplanering

Lektionsplaneringar

🧰 Introduktion till elektronik komponenter

Fredag 2022-10-19

💡 Prov i ellära

Onsdag 2022-10-02

💡 Olika mätinstrumen såsom oscilloscope och multimeter

Onsdag 2022-10-02

💡 Repetion

Fredag 2022-10-07

💡 Elektromagnetism och transformatorer

Onsdag 2022-10-05

💡 Växelström

Fredag 2022-09-30

Vi lär oss om växelström

💡 Elektrisk energi

Onsdag 2022-09-28

Vi lär oss om elektrisk energi.

💡 Beräkningar av sammansatta kretsar

Fredag 2022-09-23

Genom att titta på lite mer komplexa kretsar kan vi lära oss tillämpa det vi vet om parallellkoppling och seriekoppling.

💡 Parallellkoppling

Onsdag 2022-09-21

💡 Seriekoppling

Fredag 2022-09-16

💡 Prefix och Kopplingsschema

Fredag 2022-09-09

💡 Ohm's lag

Fredag 2022-09-02

💡 Introduktion till ellära

Onsdag 2022-08-31