🏺 Gymnasiearbete

Är ett självständigt arbete som övar din förmåga att genomföra och rapportera projekt.

De flesta inlämningarna sker genom att du skriver i ett google drive dokument. För GA på IT-inriktningen gäller i allmänhet detta.

Tidsplanering

Om lektioner

Om du är godkänd på alla uppgifter som deadline är passerat på och du har skrivit något i din logg sedan föra GA lektionen så kan du arbeta på valfri plats under de lektioner som det står "Eget arbeta" i lektionsplaneringen.

Observera att om du är försenat så måste du komma till nästa lektion för berätta vad du har gjort för att bli godkänd. Det räcker inte med att bara lämna in skriftligt.

Om du undrar om du missat något så titta högs upp i din logg så du inte har några ❌ framför en uppgift. Alternativt i SchoolSoft där varje uppgift finns rapporterat.

Lektionsplaneringar

🔧 Eget arbete

Fredag 2022-11-11

🔧 Eget arbete

Fredag 2022-10-28

🔧 Eget arbete

Fredag 2022-10-21

Tänk på att du måste skriva logg!

🔧 Eget arbete

Fredag 2022-10-14

Från och med nästa följer vi reglerna som beskrivs under "Om lektioner".

👍 Förslag på GA

Torsdag 2022-08-18

Läs mer här https://docs.google.com/document/d/1OHLrJemB8cAofTFt1AREUhr0WzyeB-1MldnTKvP0Skw/edit#heading=h.xfmx84yvamse