🐜1 Programmering 1

Tidsplanering

Inlämningar ska göras under lektionen.

Du kan hitta alla uppgifter på htsit.se/p.

Lektionsplaneringar

☕️ Loopar

Onsdag 2022-12-07

☕️ Vilkorsatser

Torsdag 2022-12-01

☕️ Logik med vilkor och jämförelser

Onsdag 2022-11-30

☕️ Aritmetik och beräkningar

Torsdag 2022-11-24

☕️ Att interagera med användaren

☕️ Att anropa funktioner

☕️ Variabler

☕️ Olika typer av värden

☕️ Structuren på ett program

☕️ Att komma igång med JS

☕️ En översikt över JavaScript

🤡 Introduktion till inriktningen

Torsdag 2022-08-25

🤡 Introduktion till Programmering

Onsdag 2022-08-31

🤡 Filhantering

Fredag 2022-09-02

🤡 Om skolans IT system

Fredag 2022-09-09