🐜2 Programmering 2

Tidsplanering

Observera att projektet även kan lämnas in vid absolut deadline, men utan möjlighet att fixa eventuella problem.

Lektionsplaneringar

🔄 Prototyper

Tisdag 2022-10-11

Motsvarigheten till klasser i JS.

🔄 This och new

Tisdag 2022-10-04

🔄 Mer om funktioner

Måndag 2022-10-03

Funktionel programmering i js.

🔄 Om Listor i JS

Måndag 2022-09-26

Att använda listor i JS

🔄 Om Objekt i JS

Tisdag 2022-09-20 Du sparar alltid en referens till ett objekt i en variabel, inte själva objektet.

🔄 Om Boolean, Symbols och övriga

Måndag 2022-09-19

🔄 Om Strings i JS

Tisdag 2022-09-13

🔄 Om Number i JS

Måndag 2022-09-12

🔄 Repetion av JS

Tisdag 2022-09-06

JS är ett händeslestyrt språk där funktioner maninpulerar objekt.

🔄 JS översikt och historia

Måndag 2022-09-05

Js kan användas till nästa allt.